Chronische pijn


Wat is chronische pijn

Chronische pijn is een aanhoudende, langdurige pijn die vaak langer dan drie tot zes maanden aanhoudt. In tegenstelling tot acute pijn, die fungeert als een waarschuwingssignaal, heeft chronische pijn geen duidelijke functie en kan het een op zichzelf staand gezondheidsprobleem worden.

Kenmerken van Chronische Pijn:

  1. Langdurig: Chronische pijn blijft aanhouden, vaak maanden tot jaren na het oorspronkelijke letsel of de onderliggende oorzaak.
  2. Diversiteit van Sensaties: Het kan zich manifesteren als doffe pijn, stekende pijn, brandende pijn, of als een voortdurende pijnlijke sensatie.
  3. Impact op Kwaliteit van Leven: Chronische pijn kan een significante invloed hebben op het dagelijks functioneren, waaronder slaappatronen, emotioneel welzijn, en algemene levenskwaliteit.